Dom > Novosti i znanja > Sadržaj

Lanac siloksana

Oct 17, 2018

Polimid koji sadrži silicij

Često se nazivaju poliimidni poliimidni siloksan koji sadrži silicij, pojavio se prvi put u patentu iz 1961. godine. Uvođenje siloksanske lančane veze na poliimid može donijeti dobru radljivost. Povećanje metala, silicija, ITO-a i samog stakla čita se čvor, smanjuje stres, slabu dielektričnu konstantu, slabu apsorpciju vode, veliku otpornost na atomsku otpornost kisika, dobru propusnost plinova i topivost i slično. Koristi se kao dielektrični film i sloj ogrebotine i materijal za kapsuliranje u industriji mikroelektronike. Također se koristi za membrane za odvajanje plina i izolacijske materijale žice i kabela.